Menu
Home Page

Activities Club

Cynhelir Clwb Gweithgareddau ar brynhawn Dydd Mercher o 3.15 - 4.00

Mae nifer o staff yn darparu gweithgareddau amrywiol megis Chwaraeon, TGCh, Celf ac ati

Dewch i ymuno!

 

Activities Club is held on Wednesday afternoons from 3.15 - 4.00

A number of staff provide a mix of activities such as Sports, IT and Art etc

Come and join in!

Top