Menu
Home Page

Bl. 3 Mrs Walker/Miss Water

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4
Miss Griffiths.

Tymor y Gwanwyn / Spring Term.

 

Ein thema y tymor hwn yw Gwlad y Cewri. 

 

Bydd eich plentyn yn derbyn gwaith tablau, sillafu a darllen yn aml. Plîs gwnewch eich gorau i ymarfer rhain gyda’ch plentyn.

Your child will have regular spelling and times tables work as well as reading. Please take the time to practice these with your child.

Cofiwch / Remember :

 

Dydd Iau - Ymarfer corff .

Thursday - P.E

 

Cofiwch eich llyfrau darllen bob dydd os gwelwch yn dda.

Please remember to bring your reading books everyday.

 

Bydd eich plentyn yn derbyn gwaith tablau, sillafu a darllen yn aml. Plîs gwnewch eich gorau i ymarfer rhain gyda’ch plentyn.

Your child will have regular spelling and times tables work as well as reading. Please take the time to practice these with your child.

Dyddiadau pwysig / Important dates:

 

29/11/16 - Trip i/to Scolton Manor - Please bring money and slips back asap.

Top