Menu
Home Page

Bl. 5 Miss C Davies

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 5!  Welcome to Year 5's Class!

 

Dewch i weld beth yr ydym wedi bod yn brysur gwneud dros y flwyddyn...

 

Come and have a look at what we've been busy doing over the year...

 

Pethau pwysig i'w cofio

  • Ymarfer Corff ar ddydd Mercher - mae angen cit llawn.  PE is on Wednesday - a full kit is needed.

  • Mae angen cofio llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg a chofnod darllen pob dydd.  Welsh and English reading books and reading records need to be brought to school every day.

  • Caiff gwaith cartref ei roi ar ddydd Gwener, i'w gwblhau erbyn y dydd Llun nesaf.  Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch atgoffa'ch plentyn i ddod a fe mewn ar amser.  Homework is given on Friday, due to be completed by the following Monday.  We would appreciate it if you could remind your child to bring it in on time.

  • Mae profion sillafu wythnosol (Cymraeg a Saesneg am yn ail) yn digwydd ar ddydd Gwener. Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cefnogi eich plentyn i ymarfer y geiriau'n barod ar gyfer y prawf.  Weekly spelling tests (Welsh and English alternatively) are on Fridays.  We would appreciate it if you could support your child to practice the words ready for the test.

Top