Menu
Home Page

Dyddiadau pwysig i'w cofio

'Meet the Teacher' ar ôl ysgol - 13/9/16

 

Arddangosfa Quentin Blake yng Nghaerdydd - 15/9/16

 

Trip Preswyl Bl 5 a 6 i Gaerdydd - 9/11/16 i'r 11/11/16

 

Diwrnod Plant mewn Angen/Children in Need day - 18/11/16

 

Bingo Nadolig - 24/11/16

 

6/12/16 - Cyngerdd Nadolig CA2 1.30 y.p.

7/12/16 - Cyngerdd Nadolig CA2 6.00 y.h.

Top