Menu
Home Page

PTA / Ffrindiau

Mae gan Ysgol Glannau Gwaun cymdeithas 'Ffrindiau' heb ei ail. Maent yn gweithio'n ddi-baid dros blant ein hysgol ac yn galluogi'r ysgol i gefnogi'r plant drwy godi arian ar gyfer adnoddau a thripiau er mwyn ehangu profiadau ein disgyblion. Dros y flwyddyn diwethaf, maent wedi helpu gyda cost tripiau i Theatr Mwldan a Theatr Gwaun dros y Nadolig, wedi codi arian tuag at ein Llwybr Antur, wedi cynnal digwyddiadau yn yr ysgol megis ein noswaith Bingoa oedd yn boblogaidd iawn ac wedi cefnogi noswaith CWTSH, un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Ysgol Glannau Gwaun. Diolch Ffrindiau!

 

Ysgol Glannau Gwaun has a 'Ffrindiau' association that is second to none. It works tirelessly to support our school and enables us to support our children through fundraising for valuable resources and trips to broaden the experience of our pupils. They have, over the last 12 months help subsidise trips to the Mwldan Theatre and Theatr Gwaun at Christmas, raised money for our new Adventure Trail, held events in school such as our popular Bingo evenings and supported our camping night, CWTSH, helping make it one of Ysgol Glannau Gwaun's annual highlights. Thank you Ffrindiau!

 

Mr. Williams

Ffrindiau Glannau Gwaun

Friends of Ysgol Glannau Gwaun

The Friends Association is the equivalent of a school PTA.  It is an informal group and open to everyone who would like to offer support and be involved, not just parents and teachers.

Aims of the Friends:

  • To raise funds to help the school provide extra resources for the children.

  • To run social events for parents and children providing an opportunity for people to meet and get to know each other and have fun.

  • To provide support for school trips, outings and other special events.

Asked what a difference the Friends Association makes to the school, our acting Head Teacher Geraint Williams said “The school wouldn’t function to its maximum capability without the Friends and makes the lives of the school children fuller”.

The committee members for the next year elected at the AGM are:

Chair                                                           Samantha Hancock

Vice Chair                                                  Rachael Bean

      Treasurers                                                Kathryn Phillips and Sam Tyrrell

Secretary                                                   Kay Anstee

Ordinary committee members            Geraint Williams, Pauline Watts, Rachael Bushell, Tom Latter

Ffrindiau AGM April 2016

Monster Ball October 31st 2016

Ffrindiau meeting Monday 27th February at 6pm, all welcome,
Top