Menu
Home Page

Tymor yr Hydref 2016

Thema'r tymor yma yw 'Gwlad y Cewri'.  Byddwn yn astudio tirweddau enfawr, anifeiliaid anferth, storïau sy'n cynnwys cymeriadau cawraidd a llawer mwy!

 

Ein llyfr yw 'The BFG' gan Roald Dahl.

Sioe Nadolig

Llongyfarchiadau i bawb ar sioe Nadolig hyfryd!  Rwy'n falch iawn o bob un ym mlwyddyn 5 am berfformio mor dda!

 

Congratulations to everyone on a wonderful Christmas show!  I'm very proud of everyone in year 5 for performing so well!

 

Top