Menu
Home Page

Bl. 4 Miss C Davies

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 4!  Welcome to Year 4's Class!

 

Dewch i weld beth yr ydym wedi bod yn brysur gwneud dros y flwyddyn...

 

Come and have a look at what we've been busy doing over the year...

 

Pethau pwysig i'w cofio

  • Ymarfer Corff ar ddydd Mercher (Wythnos 1) a dydd Iau (Wythnos 2) - mae angen cit llawn.  PE is on Wednesday (Week 1) and Thursday (Week 2) - a full kit is needed.

  • Mae angen cofio llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg a chofnod darllen pob dydd.  Welsh and English reading books and reading records need to be brought to school every day.

  • Caiff gwaith cartref ei roi ar ddechrau pob thema newydd, i'w cwblhau erbyn diwedd y tymor.  Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch atgoffa'ch plentyn i ddod a fe mewn ar amser.  Homework is given at the start of each theme, due to be completed by the end of the term.  We would appreciate it if you could remind your child to bring it in on time.

  • Mae profion sillafu wythnosol (Cymraeg a Saesneg am yn ail) yn digwydd ar ddydd Gwener. Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cefnogi eich plentyn i ymarfer y geiriau'n barod ar gyfer y prawf.  Weekly spelling tests (Welsh and English alternatively) are on Fridays.  We would appreciate it if you could support your child to practice the words ready for the test.

Cyfle i gwrdd ag anifeiliaid o bob math, am ein thema Predator! Meeting all sorts of animals, for our theme Predator!

Cyfle i gwrdd ag anifeiliaid o bob math, am ein thema Predator!  Meeting all sorts of animals, for our theme Predator! 1
Cyfle i gwrdd ag anifeiliaid o bob math, am ein thema Predator!  Meeting all sorts of animals, for our theme Predator! 2
Cyfle i gwrdd ag anifeiliaid o bob math, am ein thema Predator!  Meeting all sorts of animals, for our theme Predator! 3
Cyfle i gwrdd ag anifeiliaid o bob math, am ein thema Predator!  Meeting all sorts of animals, for our theme Predator! 4
Cyfle i gwrdd ag anifeiliaid o bob math, am ein thema Predator!  Meeting all sorts of animals, for our theme Predator! 5
Top