Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Bl. 4 Mrs Walker/Mrs Hodgson

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3
Mrs Walker a Mrs Lawrence.

Tymor y Haf / Summer Term.

 

Ein thema y tymor hwn yw Ysglyfaethwr!

 

Bydd eich plentyn yn derbyn gwaith tablau, sillafu a darllen yn aml. Plîs gwnewch eich gorau i ymarfer rhain gyda’ch plentyn.

Your child will have regular spelling and times tables work as well as reading. Please take the time to practice these with your child.

Cofiwch / Remember :

Mae ymarfer corf ar Ddydd Mercher neu Dydd Iau.

Wythnos A: Dydd Iau.

Wythnos B: Dydd Mercher

 

Cofiwch ddod a'ch cit ymarfer corff ar gyfer pob wers ymarfer corf!

 

Cofiwch eich llyfrau darllen bob dydd os gwelwch yn dda.

Please remember to bring your reading books everyday.

 

Bydd eich plentyn yn derbyn gwaith tablau, sillafu a darllen yn aml. Plîs gwnewch eich gorau i ymarfer rhain gyda’ch plentyn.

Your child will have regular spelling and times tables work as well as reading. Please take the time to practice these with your child.

Top