Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Clwb Dawns Dance Club

Dance Club

Dance club meets every Tuesday 3.05 -4.05 in the school hall and is open to years 3 -6.

The club allows pupils to experience different styles of dance and perform as a team and individuals. Pupils are given the opportunity to choreograph their own routines as well as learn teacher led dances.

Each year we create routines to compete in the Urdd Eisteddfod, in both the disco and creative categories, and have had the opportunity to compete at a national level.

All abilities are welcome at the club no prior dance experience is needed it is a fun way to learn a new skill or develop one you may already have!

 

Clwb Dawns

Mae'r clwb Dawns yn cwrdd pob nos Fawrth o 3.05 I 4.05, ac mae fe ar agor i flynyddoedd 3 - 6.

Mae'r clwb yn rhoi profiad i'r disgyblion yn gwahanol fathau o ddawns, a'r cyfle i berfformio fel grŵp ac unigolion. Mae'r plant yn gweithio ar greu dawnsfeydd eu hunan a dysgu rhai sydd yn cael eu dysgu gan yr athrawes.

Pob blwyddyn rhydem weithio ar ddawnsfeydd i'r Eisteddfod yr Urdd yn dwy steil - Disgo a creadigol, a rhydem wedi llwyddo i gystadlu yn yr Eisteddfod genedlaethol.

 

Mae croeso i bawb yn y clwb yma, does dim rhaid bod unrhyw brofiad gyda'r disgyblion mae fe yn rhoi siawns i bawb dysgu sgil newydd neu weithio ar wella sgiliau sydd ganddyn nhw yn barod.

 

 

 

Top