Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Clwb Ymarfer Corff Sports Clubs

 

 

Club

Monday Football (Boys) Years 3-6
Tuesday

Cricket Years 3-6

Wednesday

Girls Football Years 3-6

 

Thursday

Athletics Years 3-6

Rounders Years 3-6

 

Friday  

 

  Clwb
Dydd Llun

Clwb Pel-Droed (Bechgyn)

(Bl. 3-6)

Dydd Mawrth

Clwb Criced

(Bl.3-6)

Dydd Mercher

Clwb Pel-Droed Merched

(Bl. 3 a 6)

 

Dydd Iau

Athletics a Rounders

 

Dydd Gwener  

 

 

All clubs run after school 3.05 until 4.05.

Bydd clybiau yn rhedeg ar ol ysgol o 3.05 i 4.05.

 

 

Top