Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Reception/Year 1 Miss John

Croeso / Welcome 

 

Welcome to our Class Page

Croeso i'n tudalen dosbarth

Autumn TERM 2019

Clothing:

Please ensure all of your child's belongings are labelled - clothing, bottle, bags etc. 

 

P.E Sessions

P.E lessons are every Monday afternoon. Please ensure your child brings a P.E kit with them to school to change into. 

Mae ymarfer corff bob prynhawn Dydd Llun. Sicrhewch bod cit ymarfer corff gyda'ch plentyn.

Top