Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Tymor y Gwanwyn 2020

Ein thema y tymor yma yw'r Deyrnas rewllyd.

Our theme this term is Frozen Kingdom. 

 

Tymor bach yn wahanol i'r arfer gyda pawb yn dysgu o adref. 
A slightly different start to the term this year with everyone home learning. 

Edrychwch ar y gwaith arbennig mae'r plant wedi ei creu. 
Have a look at the fantastic work the children have created.

 

ART / CELF

Cerddoriaeth

Darn o gerddoriaeth i gyfleu swn y 'Northern lights'
Compose a piece of music to portray The Northern Lights.

Cerddoriaeth Northern Lights Music

Still image for this video

Fideo Ella ar yr Arth Wen

Still image for this video

Arctic fox.mp4

Still image for this video

Polar_Bears.mp4

Still image for this video
Top