Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Tymor y Gwanwyn 2020

Ein thema y tymor yma yw'r Deyrnas rewllyd.

Our theme this term is Frozen Kingdom. 

 

Tymor bach yn wahanol i'r arfer gyda pawb yn dysgu o adref. 
A slightly different start to the term this year with everyone home learning. 

Edrychwch ar y gwaith arbennig mae'r plant wedi ei creu. 
Have a look at the fantastic work the children have created.

 

ART / CELF

Top