Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Tymor yr Hydref 2020

Ein thema

Ein thema y tymor yma yw yw Byd y bwystfilod.

Our theme this term has been Land of the minibeasts.

 

Ar ddechrau'r flwyddyn fe penderfynodd y plant pa lwybrau dysgu yr hoffem dysgu dros y tymor o fewn y 6 maes dysgu. 

At the start of the year , they decided what they wanted to learn about in our theme within the six areas of learning.

 

Dewiswch eicon i weld beth rydym wedi bod yn dysgu.

Choose an icon below to see what we've been learning.

 

 

 

 

 

Ein ffrindiau dosbarth y tymor yma...

Top