Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Tymor yr Hydref / Autumn Term 2020

Ein thema tymor yma yw Cyffro Cerddoriaeth / Our theme this term is Playlist.  

Dyma rhai o'r syniadau byddai'r plant yn hoffi dysgu a gwneud. / Here are some of the things the class would like to learn and to do. 

 

 

Cyffro Cerddoriaeth / Playlist

Pethau i gofio / Things to remember: 

 

Mae ymarfer corff ar Ddydd Gwener. Rhaid i bob plentyn ddod i'r ysgol yn ei cit ymarfer corff. / PE Lessons are on a Friday. Each child must come to school in their PE kit. 

 

Nid oes angen bag ysgol ar eich plant/plentyn. Mae croeso i plant i ddod a botel dŵr a pecyn bwyd sydd yn rhwydd i glanhau os nad ydynt yn cael cinio ysgol. / There is no need for your child to bring a school bag. They are welcome to bring a water bottle and packed lunches should be in a wipe clean bag or box. 

 

Mae'n bwysig dros ben eich bod chi'n ymarfer darllen a tablau yn aml gyda'ch plentyn. / Please remember to practice reading and times tables regularly with your child. 

 

 

Cyfoethogi / Enrichment 

 

Mae prynhawn Ddydd Gwener yn amser cyfoethogi. Yn ystod yr amser yma rydym yn ceisio annog plant i cymryd ddiddordeb mewn hobi a datblygu sgiliau newydd. / Friday afternoons are dedicated to enrichment time. During this time we encourage children to find a hobby and develop new skills. 

 

Mae yna ddewis o dri gweithgaredd / There is a choice of three activities: 

 

Pwythau Perffaith / Sensational Stitching - Cross stitch  

 

Adeiladwyr Arbennig / Brilliant Builders - Lego 

 

Cymorth Cyntaf / Frist Aid 

Clybiau / Clubs

 

Mae clybiau ar gael i'r dosbarth yma bob prynhawn Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau. / Clubs are available for this class every Monday, Tuesday and Thursday afternoons. 

 

Llun/ Monday - Cyfnod Creadigol / Creative Time

Mawrth/ Tuesday - Hwyl Heini / Fitness Fun 

Iau/ Thursday - Nôl i Natur / Nurturing Nature  

Brawddeg yr Wythnos / Welsh Sentence of the Week: 

 

Rydym yn annog y plant i ddefnyddio'r brawddeg yma cymaint a phosib mewn wythnos. We are encouraging the children to use this sentence as often as possible during the week. 

 

'Sut wyt ti heddiw?' 

(How are you today?) 

Top