Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Y Flwyddyn Academaidd 2020 - 2021

 

Themau'r Flwyddyn: 

 

Hanner Tymor 1: Cyffro Cerddoriaeth / Playlist

Hanner Tymor 2: Hylifau Hud / Potions

Hanner Tymor 3: Daeargryniadau / Tremors

Hanner Tymor 4: Metelau Mawreddog / Mighty Metals

Hanner Tymor 5: Y Dyfnderoedd Glas / Blue Abyss

Hanner tymor 6: Cestyll a Theyrnasoedd / Castles and Kingdoms

Cyffro Cerddoriaeth / Playlist

Hylifau Hud / Potions

Gweithio Adref / Home Learning: 

 

Mae'r sialens o weithio o adref wedi ein taro ni eto nawr ar ddechrau'r flwyddyn newydd, Ionawr 2021. Bydd gwersi byw yn dechrau ar Google Classroom ar Ddydd Llun 11.01.2021. Gwelwch y ffotograffau isod er mwyn ddysgu sut i ymuno'r a'r dosbarth ar-lein. 

 

The challenge of home learning is upon us again now at the begining of the new year, January 2021. Online lessons will begin on Google Classroom on Monday 11.01.2021. For instructions on joining the online classroom, see the pictures below. 

 

Pethau i gofio / Things to remember: 

 

Mae ymarfer corff ar Ddydd Gwener. Rhaid i bob plentyn ddod i'r ysgol yn ei cit ymarfer corff. / PE Lessons are on a Friday. Each child must come to school in their PE kit. 

 

Nid oes angen bag ysgol ar eich plant/plentyn. Mae croeso i plant i ddod a botel dŵr a pecyn bwyd sydd yn rhwydd i glanhau os nad ydynt yn cael cinio ysgol. / There is no need for your child to bring a school bag. They are welcome to bring a water bottle and packed lunches should be in a wipe clean bag or box. 

 

Mae'n bwysig dros ben eich bod chi'n ymarfer darllen a tablau yn aml gyda'ch plentyn. / Please remember to practice reading and times tables regularly with your child. 

 

 

Cyfoethogi / Enrichment 

 

Mae prynhawn Ddydd Gwener yn amser cyfoethogi. Yn ystod yr amser yma rydym yn ceisio annog plant i cymryd ddiddordeb mewn hobi a datblygu sgiliau newydd. / Friday afternoons are dedicated to enrichment time. During this time we encourage children to find a hobby and develop new skills. 

 

Mae yna ddewis o dri gweithgaredd / There is a choice of three activities: 

 

Arlinwyr Ardderchog / Amazing Artists

 

Adeiladwyr Arbennig / Brilliant Builders - Lego 

 

Gwledydd Gwych / Crazy Countries

Clybiau / Clubs

 

Mae clybiau ar gael i'r dosbarth yma bob prynhawn Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau. / Clubs are available for this class every Monday, Tuesday and Thursday afternoons. 

 

Llun/ Monday - Cyfnod Creadigol / Creative Time

Mawrth/ Tuesday - Hwyl Heini / Fitness Fun 

Iau/ Thursday - Nôl i Natur / Nurturing Nature  

Brawddeg yr Wythnos / Welsh Sentence of the Week: 

 

Rydym yn annog y plant i ddefnyddio'r brawddeg yma cymaint a phosib mewn wythnos. We are encouraging the children to use this sentence as often as possible during the week. 

 

'Sut wyt ti heddiw?' 

(How are you today?) 

Top