Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Y Flwyddyn Academaidd 2021 - 2022

 

Themau'r Flwyddyn: 

 

Hanner Tymor 1: Iymsgrymflaswych/Scrumdiddlyumptious

Hanner Tymor 2: Mynyddoedd Mawreddog a Mwy/Misty Mountain Sierra

Hanner Tymor 3: Antur Americanaidd/Road Trip USA

Hanner Tymor 4: Cyrff Cyffroes/Burps, Bottoms and Bile

Hanner Tymor 5: Masnachwyr ac Ysbeilwyr/Traders and Raiders

Hanner tymor 6: Ysglyfaethwr/Predator

Iymsgrymflaswych Hydref 1/Scrumdiddlyumptious Autumn 1

Pethau i gofio / Things to remember: 

 

Mae ymarfer corff ar Ddydd Mercher. Rhaid i bob plentyn ddod i'r ysgol yn ei cit ymarfer corff. / PE Lessons are on a Wednesday. Each child must come to school in their PE kit. 

 

Nid oes angen bag ysgol ar eich plant/plentyn. Mae croeso i plant i ddod a botel dŵr a pecyn bwyd sydd yn rhwydd i glanhau os nad ydynt yn cael cinio ysgol. / There is no need for your child to bring a school bag. They are welcome to bring a water bottle and packed lunches should be in a wipe clean bag or box. 

 

Mae'n bwysig dros ben eich bod chi'n ymarfer darllen a tablau yn aml gyda'ch plentyn. Bydd bob plentyn yn dod adref a folder darllen bob prynhawn. Allwch wrando ar eich plentyn yn darllen ac arwyddo'r cofnod darllen. / Please remember to practice reading and times tables regularly with your child. Each child will bring their reading folder home every afternoon. You're welcome to read with them at home and sign their reading record. 

 

 

Cyfoethogi / Enrichment 

 

Mae prynhawn Ddydd Gwener yn amser cyfoethogi. Yn ystod yr amser yma rydym yn ceisio annog plant i cymryd ddiddordeb mewn hobi a datblygu sgiliau newydd. / Friday afternoons are dedicated to enrichment time. During this time we encourage children to find a hobby and develop new skills. 

 

 

 

 

Clybiau / Clubs

 

Mae clybiau ar ol ysgol bob prynhawn o Ddydd Llun i Ddydd Iau. Geliir bob plentyn fynychu dwywaith bob wythnos. Mae dewis o gweithgreddau heini a gweithgareddau creadigol. 

Brawddeg yr Wythnos / Welsh Sentence of the Week: 

 

Rydym yn annog y plant i ddefnyddio'r brawddeg yma cymaint a phosib mewn wythnos. We are encouraging the children to use this sentence as often as possible during the week. 

 

'Sut wyt ti heddiw?' 

(How are you today?) 

Top