Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Year 3/4 Miss Raymond

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3/4!  

Welcome to Year 3/4's Class!

 

Dewch i weld beth yr ydym wedi bod yn brysur yn gwneud dros y flwyddyn.

Come and have a look at what we've been busy doing over the year.

 

Brawddeg yr Wythnos: Wyt ti'n hoffi Gwyddoniaeth? Do you like Science?

Ydw, dw i'n hoffi Gwyddoniaeth - Yes, I like Science.

Na, dw i ddim yn hoffir Gwyddoniaeth - No, I don't like Science. 

 

Pethau pwysig i'w cofio / Important things to remember

  • Mae Ymarfer Corff ar ddydd Iau  - Mae angen cit llawn.  PE is on Thursday  - A full kit is needed.

  • Mae angen cofio llyfrau darllen a chofnod darllen pob dydd.  Reading books and reading records need to be brought to school every day.

  • Mae angen cofio cot a botel dwr pob dydd. Pupils need to bring a coat and a water bottle to school every day. 

 

 

Top