Menu
Home Page

Who's Who / Pwy Yw Pwy

Dewch i gwrdd â holl staff ein hysgol!

Come and meet the staff at our school!

Pennaeth Gweithredol/Acting Head Teacher

Mr G Williams

 

Dirprwy Gweithredol/Acting Deputy Head Teacher

Mrs N Williams

 

Uwch Dîm Rheoli/Senior Leadership Team

Mrs N Phillips - School ALNCO

Mrs M Walker

Mrs Rees-Davies

 

Staff Addysgu/Teaching Staff

Miss K Phillips - Meithrin

Mrs Williams - Derbyn/Reception

Miss B Rees - Blwyddyn 1

Miss E Lewis - Blwyddyn 2

Mrs R Morgan - Years 1 and 2

Mrs N Phillips - LRC 1

Mrs Lawrence - Year 3

Miss C Griffiths - Blwyddyn 3&4

Mrs Rees -Davies - Year 4

Miss C Davies - Blwyddyn 5

Mrs M Walker - Blwyddyn 6

Miss O'Connor - Year 5&6

Mrs N Guy - LRC 2

 

Uwch Cynorthwywyr/HLTA

Miss K Phillips

Mrs B Homer

Mrs A Harries

 

Staff Cynorthwyol/Support Staff

Mrs H Thomas

Mrs G Jones

Mrs L James

Mrs F Greenhalgh

Miss C Robb

Mrs E Williams

Miss A Rees

Mrs P Watts

Miss H James

Mrs T Austin

Mrs S Tyrrell

Mrs P Mustoe

Mrs J Mather

Mrs S Williams

Mrs S Bevan

 

Cydlynydd Addysg Gorfforol/ PE Co-ordinator

Mr M Jones

Mrs H McLoughlin

 

Staff Gweinyddol/Admin Staff

Mrs J Jones

Miss B George

Miss A O'Sullivan

 

Rheolwr Safle/Site Manager

Mr G Thomas

 

Gofalwr/Caretaker

Mr S Perkins

 

Staff y Gegin/Kitchen Staff

Mrs.Pat Williams

Mrs. Anne Fenemore

 

 

Staff Goruwchwylio Cinio/Midday Supervisor

Miss. Melanie Walters

Miss. Anne-Marie O'Sullivan

 

 

Top