Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Bl. 3&4 Mrs Walker

 

 

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4 2015 / 2016..............

 

Tymor y Gwanwyn / Spring Term.

 

Ein thema tymor diwethaf oedd ‘Bydded y Nerth gyda Chi’.. Yn Iaith rydym wedi canolbwyntio ar ysgrifennu erthygl papur newyddion, bywgraffiad a chyfarwyddiadau. Rydym wedi darllen storiâu Melangell a Dwynwen, wedi eu haddasu gan Pie Corbett a George’s Marvellous Medicine gan Roald Dahl.  Yn mathemateg rydym wedi mwynhau gwella ein tablau, adio, tynnu a rhannu. Rydym wedi bod yn dysgu am arian, pwysau amser a mesur.

Last term our topic was ‘May the Force be with You’. In language we have been concentrating on writing newspaper articles, biographies and instructions. We have enjoyed reading the stories of Dwynwen and Melangell, adapted by Pie Corbett and George’s Marvellous Medicine by Roald Dahl. In Mathematics we have been improving our times tables, adding, subtracting and dividing. We have studied money, weight, time and measure.

 

Mae’r plant wedi mwynhau ymweliad gan Mrs Lizzie Stonhold a’i ffrindiau, a gyda’i gilydd maen nhw wedi creu animeiddiad arbennig wedi seilio ar bwrdd stori a cafodd ei ddyluniuo gan Ben Jones, Blwyddyn 4.

The children have enjoyed a visit from Mrs Lizzie Stonhold and friends, and together they have created a brilliant animated film based on a story board created by Ben Jones, Year 4.

 

Tymor yr Haf / Summer Term.

 

Ein thema tymor nesaf yw ‘Ein Milltir Sgwar’.

Our theme next term is ‘Our Square Mile’.

 

Gwybodaeth pwysig i gofio / Importan information to remember:

 

Mae gwersi ymarfer corff ar Ddydd Mawrth, plîs cofiwch wisg.

P.E lessons are on Tuesdays, please remember P.E kit.

 

Bydd eich plentyn yn derbyn gwaith tablau, sillafu a darllen yn aml. Plîs gwnewch eich gorau i ymarfer rhain gyda’ch plentyn.

Your child will have regular spelling and times tables work as well as reading. Please take the time to practice these with your child. 

Video 1

Still image for this video
Top