Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Yr 5&6 Mrs Jones

Mrs. Jones Yr.5&6

 

Croeso I Ddosbarth Mrs Jones  

 

Spring Term

Last term our topic was MAY THE FORCE BE WITH YOU.

We have spent time looking at persuasive writing, writing a dairy, converting narrative into a playscript, writing a News Report and creative writing. We have been reading novels by Jeff Kinney and Roald Dahl, which the children have thoroughly enjoyed. The children have also been developing their ICT skills by creating POWERPOINTS and posters using COMIC LIFE.

In Maths we have covered many skills. The children have particularly enjoyed studying, coordinates and have confidently reflected and translated shapes. Pupils have also given the opportunity to work on MATHLETICS once week, which we would like to encourage them to use at home.

All have enjoyed topics covered during theme activities. We have covered Tim Peake and the I.S.S. Space and Planets. Pupils have been developing their creativity by painting using acrylics and drawing using pastels, whilst listening to music. They have also created a musical piece simulating a rocket launching and landing.

The children were visited by Carwyn Phillips and Eirian Thomas regarding Safer Internet use and keeping safe in the community. Pat Truss and Mandy Lacey, the School Nurses, visited Year 5 and 6 to discuss growing up.

Ric-A-Do entertained the children with traditional Welsh Folk songs.  Marc Griffiths visited the school presenting a fun assembly on Believing in Your Dreams.

Congratulations to Ethan Tyrer on coming third in the Volero Music Competition.

We are looking forward to studying the topic OUR SQUARE MILE.

Some important information to remember:-

P.E. Thursday    Please remember kit

Encourage your child to read daily, this can include comics, magazines, research on the internet and newspapers.

Please become confident with your times tables.

Mrs. Jones Yr.5&6

 

Croeso i ddosbarth Mrs Jones 2015/16

                                 Tymor y Gwanwyn

Thema y tymor oedd “Bydded y nerth gyda chi”.

Rydym wedi bod yn astudio:

Iaith: ysgrifennu dyddiadur; ysgrifennu creadigol; ysgrifennu llythyr a poster i berswadio; troi stori naratif mewn i sgript; adroddiad newyddion; adroddiad i gymharu darnau o waith celf; recordio trafodaith grwp .

Mathemateg: Rydym wedi gweithio ar amrywiaeth o sgiliau, yn benodol mae’r plant wedi mwynhau gwaith ar ffactorau a lluosrifau; cyfesurynnau; ffracsiynau, degolion a chanrannau; dulliau llusosi; gwerth lle; adlewyrchu a chyfieithu. Mae’r plant yn cael cyfle i weithio ar Mathletics, rydym yn annog y plant i’w ddefnyddio adref.  

Thema: astudio Tim Peake, y planedau a’r gofod; sut mae pengwiniaid yn cadw’n dwym; mae’r plant wedi bod yn datblygu ei sgiliau TGCh trwy wneud pwerbwyntiau; cyfansoddi darn o gerddoriaeth yn seiliedig ar y gofod; y groegwyr; datblygu sgiliau creadigol trwy ddefnyddio pasteli olew a paent acrylig.

Ymwelwyr:

Cafodd y plant ymweliad gan PCSO’s Carwyn Phillips a Eirian Thomas i siarad am gadw’n ddiogel ar y wê ac yn y gymuned.

Daeth Pat Truss a Mandy Lacey, nyrsiau’r ysgol, allan i gael trafodaith am dyfu i fyny.

Cawsom ni adloniant gyda Ric-a-do yn canu a pherfformio hen ganueon Gwerin Cymru.

Ymwelodd Marc Griffiths â’r ysgol er mwyn gwneud gwasanaeth hwylus ar gredu yn eich hunan.

 

Llwyddiannau

Cymerodd Ethan Tyrer rhan yn y Cystadleuaeth Cerdd Valero a daeth yn drydydd.

Tymor nesaf

Rydym yn edrych ymlaen i astudio ein thema newydd sef “Y Filltir Sgwar”.

Pethau pwysig i’w gofio

Ymarfer corff ar ddydd Iau.

Profion sillafu ar ddydd Llun.

Gwnewch yn siwr eich bod yn annog eich plentyn i ddarllen yn ddyddiol, gan gynnwys llyfrau darllen, cylchgronnau, ymchwilio ar y wê a phapurau newyddion.

Cofiwch mae rhaid fod yn hyderus gyda’ch tablau. 

Top