Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Reception Miss. Griffiths / Derbyn Miss.Griffiths

Croeso i Ddosbarth Derbyn

Miss Griffiths

2015/16

Mae’r tymor wedi bod yn brysur iawn wrth ddysgu llawer o bethau newydd yn y dosbarth .

Ein thema y tymor hon yw Fy milltir sgwar .

Treuliwn amser yn adeiladu geiriau a brawddegau ac ysgrifennu am y cymeriad Aled Afal er mwyn hybu adeiladu brawddegau a chefnogi'r iaith Gymraeg.

Gweithiwn yn galed gyda rhifau hyd at 20 a dysgom sut i adio a thynnu. Rydym yn gweithio ar ffurfio rhifau yn gywir pob tro.Rydym wedi bod yn gweithio ar mesur wrth fesur yn safonol ac ansafonol. Rydym wedi bod yn casglu data ar sut mae pawb yn teithio i'r ysgol.

Rydym wedi rhannu nifer o storiau yn cynnwys Sanau Newydd Sali a Bili Bwch Gafr.

Mwynhawyd ystod eang o grefftau gwahanol yn cynnwys peintio a gwaith darlun .

 

Our theme this term is Our square Mile . We have spent time building words and sentences and written sentences about the friendly character Aled Afal to encourage sentence building and supporting their welsh language development.

We have been working hard on improving our number skills working with numbers to at least 20 through adding and subtracting.

We are continuing to work on forming all our numbers and letters correctly . We have been working on our measuring skills by learning to use a ruler to measure in cm .

We have been introduced to many different stories including Sanau Newydd Sali and Bili Goats Gruff.

 

Gwybodaeth bwysig i’w chofio / Important information to remember :

 

  • Ymarfer corff pob Dydd Mercher , mae angen gwisg ymarfer corff / P.E is every Wednesday , please remember to bring your kit.

 

  • Cofiwch eich llyfrau darllen pob dydd os gwelwch yn dda / Please remember to bring your reading books everyday.
Top