Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Visions and Values / Gweledigaeth a Gwerthoedd

  • Our vision and values

Our vision and values are at the core of everything we do. They underpin our teaching and learning, and provide an environment which prepares our pupils as confident, happy citizens.

  •  

Rheolau'r Ysgol      School Rules

 

Yn barod                Ready

Yn barchus            Respectful

Yn ddiogel             Safe

Top