Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Star Of The Week / Seren Yr Wythnos

Wythnos gorffen Dydd Gwener Tachwedd 12fed/Week ending Friday November 12th  

  

Seren Yr Wythnos  smiley

Dojo Winner  smiley

Mrs Morgan  

Mrs. Morgan’s star of the week is  Hollie Humphrey for always trying her best and working hard in Read Write Inc. Da iawn ti.  

Finn Prentice was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

  

Mrs Williams  

Seren yr wythnos MrsWilliams yw  Kaya am ei hymdrech i siarad Cymraeg yn y dosbarth.Da iawn ti.   

 

Mrs Williams’ star of the week is  Kaya for her attempts to answer in Welsh in class. Da iawn ti.  

Ellie Rae was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti.  

  

Mrs Hayward 

Mrs Hayward’s star of the week is  Oscar for always staying on task and  working hard in all lessons.  Da iawn ti.  

 Tommy was awarded the most Dojo points in class this week. Da iawn ti.  

  

Miss Phillips 

Yr2/3 

Miss Phillips’s star of the week is Freddie for developing his confidence to contribute during lessons. Da iawn ti.  

  

 

Emily was awarded the most Dojo points in class this week. Da iawn ti.  

  

Miss Lewis/Mrs Lawrence  

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is  Darcie for thinking of others and being a great friend.  

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw  Darcie   am feddwl am plant eraill a fod yn ffrind dda 

  

Max was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti.  

  

  

Miss Eleri’s 

Miss Eleri’s star of the week is Brooke for trying really hard with her reading. 

was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Corey for always being an enthusiastic and cheerful member of the class. 

Joey was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

Mrs Walker  

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Lilly-May am ddangos brwdfrydedd wrth ddarllen.  

 

 

 

Mrs Walker’s star of the week is Lilly-May for her enthusiasm when reading.  

 

Ruby was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti.  

  

  

  

  

  

  

Miss O’Connor  

Miss O’Connor’s star of the week is Carter for showing great perseverance and being a fantastic role model. Da iawn ti.   

 

 

Max was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

  

Mrs Phillips  

Mrs Phillips’ star of the week is Ruby for writing a fantastic monologue independently. Da iawn ti.  

  

Seren yr Wythnos Mrs Phillips yw Ruby am ysgrifennu monolog diddorol yn annibynnol.  

Roman was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

 

  

Mrs Osborne  

Mrs Osborne’s star of the week is Lewis M for having a fantastic first week at Ysgol Glannau Gwaun. Well done Lewis. 

  

  

William was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

 

Berfin was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

 

  

Mrs Phillips LRC 1  

Mrs Phillips’ star of the week is Jack  for amazing listening and willing to do most tasks all week.  So proud of you 

Ronny was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

Mrs Guy LRC 2  

LRC 2 – Mrs Guy’s star of the week is  LEWIS for following our class rules and being polite.  

LRC 2 –  TYLER was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti.  

 

Wythnos gorffen Dydd Gwener Hydref  1af/Week ending Friday 1st October 

  

Seren Yr Wythnos  smiley

Dojo Winner  cool

Mrs Morgan  

Mrs. Morgan’s star of the week is William Phillips for fantastic listening and being an excellent role model in class.  Da iawn ti.  

Erin Meaney was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

Mrs Williams  

Seren yr wythnos Mrs Williams yw Bonnie am weithio'n galed ym mhob maes a gofalu am y plant eraill o fewn y dosbarth. Da iawn ti.   

 

Mrs Williams’ star of the week Bonnie for working so hard this week in all areas and looking after others in the class .Da iawn ti.  

Kaya was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti.  

  

Mrs Hayward 

Mrs Hayward’s star of the week is Nellie for trying her best to be an independent learner in maths.   Da iawn ti.  

 was awarded the most Dojo points in class this week. Da iawn ti.  

  

Miss Phillips 

Yr2/3 

Miss Phillips’s star of the week is Morgan for using her growth mindset whilst completing addition sums. Da iawn ti.  

  

 

Finley was awarded the most Dojo points in class this week. Da iawn ti.  

  

Miss Lewis/Mrs Lawrence  

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Max for making an excellent effort in all areas of learning this week.  

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Max am wneud ymdrech dda ym mhob gweithgaredd yr wythnos hon.  

  

Isla was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti.  

  

  

Miss Eleri’s 

Miss Eleri’s star of the week is Gabby  for  always helping others . Da iawn ti.   

Poppy was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

Miss Bell  

Miss Bell’s star of the week is Nelson for always being polite and hardworking. 

Celyn was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti.  

Mrs Walker  

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Leila John am weithio yn galed a gorffen bob tasg yn daclus.  

 

Mrs Walker’s star of the week is     for  Leila John for working hard and  completing all tasks neatly.  

 

Nahla was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti.  

  

  

  

  

  

  

Miss O’Connor  

Miss O’Connor’s star of the week is Laci-Lou for making a great effort to speak Welsh this week. Da iawn ti.  

 

 

Grace was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti.  

  

  

Mrs Phillips  

Mrs Phillips’ star of the week is  Rhys Lewis for being a pleasure to have in class and always stays away from any fuss.   Da iawn ti.  

  

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw   Rhys Lewis am fod yn bleser I gael yn y dosbarth a byth yn achosi unrhyw ffws.  

Thea was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

  Da iawn i Thea am ennill y mwyaf o  
bwyntiau dojo yr wythnos yma. Da iawn ti.  

  

Mrs Osborne  

Mrs Osborne’s star of the week is Issac Potts for working with excellent concentration all week.  Da iawn  

  

  

Liliana was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti.  

  

Mrs Phillips LRC 1  

Mrs Phillips’ star of the week is Bella  for good work in everything she has done 

Mehrab was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti.  

  

Mrs Guy LRC 2  

LRC 2 – Mrs Guy’s star of the week is TYLER  for being happy in school this week and for trying his best. 

LRC 2 –  XAVIER was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti.  

 

Wythnos gorffen Dydd Gwener/Week ending Friday 14th May 2021 

 

Seren Yr Wythnos smiley

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Seren yr Wythnos Mrs Morgan yw  Ella-Rose am wneud ei orau drwy’r amser.

Da iawn ti. 

 

Mrs. Morgan’s star of the week is Ella-Rose for always trying her best. Da iawn ti. 

Kadie-Leigh Conlon was awarded the most Dojo points in hr class this week. Da iawn ti. 

 

 

Mrs Williams 

Seren yr wythnos Mrs Williams yw Alex R am gyfri o 1 i 10 yn Gymraeg. Da iawn ti.  

Mrs Williams’ star of the week is Alex R for counting from 1 to 10 in Welsh.. Da iawn ti. 

Maxwas awarded the most Dojo points his class this week. Da awn ti. 

 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Oscar for working hard on his number and letter formation over the last few weeks. Da iawn ti. 

 

Brody was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Hayward 

Miss Collins’ star of the week is Scarlett for always be polite and well mannered . Da iawn ti. 

 

Emily was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Miss Lewis 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is William for being kind and helping other children in the class. Da iawn ti. 

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw William am fod yn garedig a helpu plant eraill yn y dosbarth.  Da iawn ti. 

 

Daizy was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss John 

Miss John’s star of the week is Thomas for using lots of Welsh in class.  

Da iawn ti.  

Leo was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Nelson for presenting a documentation about a marine animal. 

 

Reubenwas awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Walker 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Thea am ei hymdrech a’i brwdfrydedd arbennig i ysgrifennu stori antur.  

 

Mrs Walker’s star of the week is Thea Morgans for her excellent effort and enthusiasm when writing an adventure story. 

Lily was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

 

 

 

 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Carter for showing initiative and having more confidence in his work. Da iawn ti. 

 

Sienna was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Charlie was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips 

Mrs Phillips’ star of the week is Rio Mujica for working very hard this week and completing some exceptional work in maths. Da iawn ti. 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Rio Mujica am weithio'n galed iawn yr wythnos yma a chwblhau gwaith arbennig yn mathemateg. Da iawn ti. 

 

 Tomas was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

 

Da iawn i Tomas am ennill y mwyaf o bwyntiau dojo yr wythnos yma. Da iawn ti. 

 

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is julia for always being ready to learn and producing work of a very high standard. Da iawn ti.  

 

 

Alec was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is Daisy for fantastic attention and amazing effort in all tasks. Da iawn ti.   

Daisy was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Guy LRC 2 

LRC 3 - Mrs Guy’s star of the week is LOGAN for being friendly and helpful to others. Da iawn ti. 

 

LRC 2 – Mrs Guy’s star of the week is Ajay for trying his best in all areas of his work. Da iawn ti. 

LRC 3 –   Leon was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

LRC 2 –  Tyler was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Wythnos gorffen Dydd Gwener/Week ending Friday 23/04/21 

 

Seren Yr Wythnos smiley

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Seren yr Wythnos Mrs Morgan yw Macaulay am fod mor garedig yr wythnos yma. Da iawn ti. 

Mrs. Morgan’s star of the week is for being so kind in class this week. Da iawn ti. 

Robyn-Rose was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Mrs Williams 

Seren yr wythnos Mrs Williams yw Dewi am fod yn synhwyrol iawn ac helpu eraill yn y dosbarth. Da iawn ti.  

Mrs Williams’ star of the week is Dewi for being very considerate and helping others in the class.   Da iawn ti. 

Theo Russell – Phillips was awarded the most Dojo points his class this week. Da iawn ti. 

 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Hope for always using letter sounds really well. Da iawn ti. 

Skyler was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Hayward 

Miss Collins’ star of the week is Willow for always having a positive attitude to learning. Da iawn ti. 

 

Lexi-Rose was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Miss Lewis 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Imogen James for making a good effort to improve her handwriting . Da iawn ti. 

 

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw  Imogen James am wneud ymdrech dda i wella’i llawysgrifen.  Da iawn ti. 

 

Ophelia May was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss John 

Miss John’s star of the week is for trying his best to use cursive handwriting.  

Da iawn ti.  

was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Sophia for always presenting her work beautifully. Da iawn ti. 

 

 

Gracie was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Walker 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Marley am ymddygiad da ac am roi llawn ymdrech mewn i waith mathemateg. Da iawn ti. 

 

Mrs Walker’s star of the week is Marley for being well behaved and for putting all his effort into his maths work. Da iawn ti.  

Abby-Ann was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

 

 

 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Berfin for working extremely hard with all tasks this week and producing fantastic work. Da iawn ti. 

 

Helaina was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Mrs Phillips 

Mrs Phillips’ star of the week is Roman for his fantastic effort in mile of the day. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips’ star of the week is Rhys for his fantastic effort in mile of the day. Da iawn ti. 

 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Roman am roi ymdrech arbennig mewn i filltir y dydd. Da iawn ti. 

 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Rhys am roi ymdrech arbennig mewn i filltir y dydd. Da iawn ti. 

 

Louis was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

 

Da iawn I Louis  am ennill y mwyaf o bwyntiau dojo yr wythnos yma. Da iawn ti. 

 

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is Liliana for a consistently high standard of work all week. Da iawn ti.  

 

 

Riley was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is Jake for working well on a 1:1 basis. Da iawn ti.   

Daisy was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Guy LRC 2 

LRC 3 - Mrs Guy’s star of the week is  Xavier for making excellent progress in his reading.  Da iawn ti. 

 

LRC 2 – Mrs Guy’s star of the week is Tyler for trying his best in all his work and for helping others.  Da iawn ti. 

LRC 3 –   DYLAN was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

LRC 2 –  RORKE was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Wythnos gorffen Dydd Gwener/Week ending Friday 26/03/21 

 

Seren Yr Wythnos smiley

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Seren yr Wythnos Mrs. Morgan yw Angus am wneud ymdrech bendigedig yn y dosbarth. Da iawn ti. 

 

Mrs. Morgan’s star of the week is Angus for always doing his absolute best in class. for  Da iawn ti. 

Adele Devonald was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Mrs Williams 

Seren yr wythnos Mrs Williams yw Quinn am ysgrifennu dwy frawddeg gyda llawysgrifen taclus iawn . Da iawn ti.  

Mrs Williams’ star of the week is for  Quinn for writing two sentences neatly. Da iawn ti. 

 Bonnie was awarded the most Dojo points her class this week. Da iawn ti. 

 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Skyler for producing excellent work after returning to school. Da iawn ti. 

Brody was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Hayward 

Mr Roach’s star of the week is George for engaging fully in our Moon Zoom topic this term . Da iawn ti. 

 

Freddie was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Miss Lewis 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Mila for working hard to build words independently . Da iawn ti. 

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw  Mila Bowen am weithio’n galed i adeiladu geiriau’n annibynnol.    Da iawn ti. 

 

Alex  was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss John 

Miss John’s star of the week is Ellana for writing a super space story independently.  

Da iawn ti.  

 

Miss John’s star of the week is  for  Da iawn ti.  

Eli was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Faye for making a fantastic magnetic board game. Da iawn ti. 

Elwood was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Walker 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw  Jessie am weithio’n galed ac ymddwyn yn synhwyrol trwy’r amser. Da iawn ti. 

 

Mrs Walker’s star of the week is Jessie Lloyd for working hard and behaving sensibly at all times.  

Marley was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Stephen for working hard all week. Da iawn ti. 

 

Ezmie was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Mrs Phillips 

Mrs Phillips’ star of the week is Poppy for working hard all term. Da iawn ti. 

 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Poppy am weithio'n galed . Da iawn ti. 

Tomas was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

 

Da iawn i Tomas am ennill y mwyaf o bwyntiau dojo yr wythnos yma. Da iawn ti. 

 

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is Liliana for working exceptionally hard to produce beautifully presented work of a very high standard. Da iawn ti.  

 

 

Cody was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is Mehrab  for working hard on his numbers and counting.  Amazing progress! Da iawn ti. 

JR was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Guy LRC 2 

LRC 3 - Mrs Guy’s star of the week is  Leon for working hard with his speech and language programmes .  Da iawn ti. 

 

LRC 2 – Mrs Guy’s star of the week is Rorke for joining in with his friends at playtimes .  Da iawn ti. 

LRC 3 –  Lewis was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

LRC 2 – Luca was awarded the most Dojo points in class this week.  Da iawn chi. 

 

 

Wythnos gorffen Dydd Gwener/Week ending Friday 12/03/21 

 

Seren Yr Wythnos smiley

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Seren yr Wythnos Mrs. Morgan yw Alexa am wneud ei gorau pob dydd yn y dosbarth. Da iawn ti. 

Mrs. Morgan’s star of the week is Alexa for always doing her best and having a great attitude in class. Da iawn ti. 

William was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Williams 

Seren yr wythnos Mrs Williams yw Isla am ymateb yn Gymraeg o fewn y dosbarth. Da iawn ti.  

Mrs Williams’ star of the week is  Isla for answering in Welsh in the classroom.  Da iawn ti. 

Finn was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Caitlin for some excellent writing about Little Red Hen and her story. Da iawn ti. 

Brody was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Hayward 

Mrs Hayward’s star of the week is Darcie Sayers  for having a positive attitude to all her learning tasks this week.Da iawn ti. 

Lexi- Rose was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Miss Lewis 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Taylan for behaving sensibly and maturely on the playground. Da iawn ti. 

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Taylan am ei ymddygiad synhwyrol ac aeddfed yn ystod amser chwarae.   Da iawn ti. 

 

Stanley was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss John 

Miss John’s star of the week is Lucy – Grace for working hard all week to improve her handwriting. Da iawn ti. 

Courtney was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Year 3: 

Miss Bell’s star of the week is Ellana for making a fantastic model of Ganesh. Da iawn ti. 

 

Year 4: 

Miss Bell’s star of the week is Llewelyn for his terrific effort towards learning tasks and live lessons throughout his time in hub. Da iawn ti. 

Year 3: 

Alfie was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Year 4: 

Sophia was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Walker 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw  Liam am weithio’n galed trwy’r wythnos a creu stribed comig hyfryd. Da iawn ti. 

Mrs Walker’s star of the week is Liam for working hard all week and producing a great comic strip. Da iawn ti. 

 

Cody was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Millie for the fantastic effort put into writing her poem this week. Da iawn ti. 

 

Helaina was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Mrs Phillips 

Mrs Phillips’ star of the week is Louis for working hard during his sessions in school and producing some lovely work. Da iawn ti. 

 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Louis am weithio’n galed a chwblhau gwaith yn yr hwb. Da iawn ti. 

 Tomas was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

 

Da iawn i Tomas am ennill y mwyaf o bwyntiau dojo yr wythnos yma. Da iawn ti. 

 

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is Jake for all his fantastic hard work.  Da iawn ti. 

 

Fay was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is Rubi     for working hard on her see and learn programme. Da iawn ti. 

Fearne was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Guy LRC 2 

LRC 3 - Mrs Guy’s star of the week is  Xavier  for his fantastic work on 3D shapes.  Da iawn ti. 

 

LRC 2 – Mrs Guy’s star of the week is Forrest for trying his best in all of his tasks this week.  Da iawn ti. 

LRC 3 – Leon was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

LRC 2 – Rorke was awarded the most Dojo points in class this week.  Da iawn ti. 

 

Wythnos gorffen/ ending Friday 12/02/21 

 

Seren Yr Wythnos smiley

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Adele yw seren yr wythnos Mrs Morgan yr wythnos yma am weithio mor galed trwy’r wythnos. Da iawn Adele!  

Adele is Mrs. Morgan’s star of the week for working so hard throughout the week.  

Angus yw seren yr wythnos Mrs. Morgn yr wythnos yma am weithio’n galed. Da iawn Angus! 

Angus is Mrs. Morgan’s star of the week this week for working hard.  

Erin yw seren yr wythnos Mrs. Morgan yr wythnos yma am ddod i bob gwers ar-lein a gweithio’n galed dros yr hanner tymor. 

Erin is Mrs. Morgan’s star of the week this week for attending all of our live lessons and for working hard throughout this half term. 

Erin was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Williams 

Alex yw seren yr wythnos Mrs Williams yr wythnos yma, am ei lun Monet. Da iawn Alex. 

Max yw seren yr wythnos Mrs Williams yr wythnos yma am greu bocs gofidion arbennig. Da iawn Max. Mrs Williams’ star of the week is   Alex M for his wonderful Monet painting. 

Mrs Williams’ star of the week is Max for creating his worry box. 

 Hollie was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Nellie for always working hard when she attends the hub. Da iawn ti. 

Charlie was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Hayward 

Mrs Hayward’s star of the week is Scarlett for her positive engagement during this term’s Live Lessons. You can have come up with some excellent answers during our sessions Scarlett and are always smiling. Da iawn ti.  

   TJ Stewart    was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Miss Lewis/Mrs Lawrence

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Theo for consistently producing work to a high standard throughout this half term. 

Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Theo am gwneud gwaith o safon uchel yn gyson dros yr hanner tymor hon.  

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Llyr for consistently producing work to a high standard throughout this half term. Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Llyr am wneud gwaith o safon uchel yn gyson dros yr hanner tymor hon. 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Alex for consistently producing work to a high standard throughout this half term. Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Alex am wneud gwaith o safon uchel yn gyson dros yr hanner tymor hon. 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Nahla for consistently producing work to a high standard throughout this half term. Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Nahla am wneud gwaith o safon uchel yn gyson dros yr hanner tymor hon. 

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Ophelia for consistently producing work to a high standard throughout this half term. Seren yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Ophelia am wneud gwaith o safon uchel yn gyson dros yr hanner tymor hon. 

Lilly- May was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Miss John 

Miss John’s star of the week is Ellana for her excellent knowledge about our topic ‘Tremors’. Da iawn Ellana.  

Miley was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Lexie-Ann for writing a beautiful personification poem titled ‘Love’ and sharing it during our live lesson. Da iawn Lexie-Ann. 

Miss Bell’s star of the week is Alfie for making a fantastic salt dough volcano to end our Tremors topic. Da iawn Alfie. 

Nelson was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Walker 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Noah am ei ymdrech i recordio rhaglen newyddion gwych. Da iawn ti Noah. 

 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Kai am ei ymdrech I fynychu pob gwers fyw ac am ysgrifennu cerdd hyfryd wythnos yma.  

 

Mrs Walker’s star of the week is Noah for all his effort to record a brilliant news report.  

 

Mrs Walker’s star of the week is Kai for his efforts to attend every live lesson and writing a wonderful shape poem.  

Ruby was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Ruby yw enillydd dojo yr wythnos yma. Da iawn ti. 

 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Jake for putting so much thought and effort into his home learning tasks. Da iawn Jake. 

Miss O’Connor’s star of the week is Ezmie for her great contribution to live lessons. Da iawn Ezmie. 

Sienna was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Celyn was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips 

Mrs Phillips’ star of the week is Leila Devonald for her fantastic effort to attend live lessons throughout the past half term. 

 
Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Leila Devonald am barhau i weithio’n galed i fynychu’r sesiynau byw. 
 
Mrs Phillips’ star of the week is Iolo Davies for working hard and attending all live lessons. 

 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yw Iolo Davies am barhau i weithio’n galed a fynychu’r sesiynau byw. 

 

Isabelle Hall was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Isabelle Hall yw enillydd dojo yr wythnos yma. Da iawn ti. 

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is Javiah for working independently on his home learning tasks. 

Mrs Osborne’s star of the week is Frankie for continuing his very high standards of presentation.  

 

 Amber was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Phillips LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is  Fearne for amazing effort and participation in home learning. 

 Fearne was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Guy LRC 2 

Mrs Guy’s star of the week is Tyler for his work on Chinese New Year this week. 

Ryan was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Wythnos Gorffen Dydd Gwener 29/01/21 Wk ending Friday 29/01/21  smiley

 

Seren Yr Wythnos 

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Mrs Morgan’s star of the week is Jack  for meeting us with a big smile in his live lessons and practising his pencil pinch! Da iawn Jack! 

           

Mrs Williams 

Seren yr wythnos  Mrs Williams yw Rowan /Theo/Bonnie am ei gwaith arbennig yr wythnos hon. Da iawn ti.  

Mrs Williams’ star of the week is   Rowan /Theo/Bonnie for her/his tremendous effort this week with home learning. 

Max was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Lucas for always working hard with his home learning and showing good letter formation during our live lesson.  

 

Mr Williams’ star of the week is Vinnie for showing lovely letter and number formation in all of his work.  

 

 Franklyn was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Hayward 

Mrs Hayward’s star of the week is Finley Ashby for challenging himself in maths and always having a positive attitude to learning.  

 Olivia was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Miss Lewis 

Seren  yr wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Molly am gweithio’n galed i wneud gwaith hyfryd wythnos yma. Da iawn ti!  

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is  Molly for working hard to produce some lovely work this week.  Da iawn ti Molly. 

Theo was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Miss John 

Miss John’s star of the week is Sophia for having an excellent first week with Ysgol Glannau Gwaun. Da iawn Sophia.  

Miss John’s star of the week is Courtney for her fantastic Maths work on shapes. Da iawn Courtney.  

Lucy – Grace was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Sophia for showing enthusiasm towards all tasks and continuing to improve her handwriting. Da iawn Sophia. 

Llewelyn was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Walker 

Mrs Walker’s star of the week is Regan for making an effort to attend live lessons and completing all his work.  

 

Seren yr wythnos Mrs Walker yw Regan  am ymdrechi i fynychu bob gwers byw ac am gwblhau ei waith i gyd.  

 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Harry S for showing fantastic enthusiasm for all tasks this week and going above and beyond with his work. Da iawn Harry.  

Katelyn was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

William was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

 

Mrs Phillips 

Mrs Phillips’ star of the week is Cerys for constantly working hard to produce all work to a high standard. Da iawn Cerys. 

Seren yr wythnos Mrs Phillips yr wythnos yma yw Cerys am weithio’n galed iawn i gwblhau gwaith o safon uchel trwy’r amser. Da iawn ti. 

Eva was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

Eva yw enillydd dojo yr wythnos yma. Da iawn ti.  

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is Fay Bonner for trying her very best with her home learning tasks. Da iawn Fay. 

 

Mrs Osborne’s star of the week is Isaac for making a fantastic documentary. Da iawn Isaac. 

Riley was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Phillips LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is   Jack  for amazing work on counting and naming objects.  Da iawn Jack. 

  

Mrs Phillips’ star of the week is Fearne  for trying so hard with formation of letters and shapes.  Da iawn Fearne. 

 

 Rubi was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Guy LRC 2 

Mrs Guy’s star of the week is Rorke for completing all his home learning activities this week.  Da iawn Rorke! 

Dylan was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

 

 

Wythnos gorffen/Wk ending Friday 15/01/21 

Dosbarth/Class 

Seren Yr Wythnos smiley

Dojo Winner 

Mrs Morgan 

Seren yr Wythnos Mrs Morgan yw Macaulay.

Mrs Morgan's star of the week is Macaulay for completing the Three Little Pigs playdough activity. 

Mrs Morgan’s star of the week is Erin for working hard on her pencil control. 

William was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Williams 

Ser yr Wythnos Mrs Williams yw Quinn, Alex M a Harriet.

Mrs Williams’ star of the week is Quinn, Alex M and Harriet for completing all tasks set and uploading their fantastic work into HWB. 

Jake was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mr Williams 

Mr Williams’ star of the week is Mia for lots of amazing work this week.  

 

Poppy was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Hayward 

Mrs Hayward’s star of the week is Olivia, Holly and Nisa for using her creative skills to produce some fantastic settings and character puppets to retell the story of Jack and the beanstalk. 

TJ was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Miss Lewis 

Seren yr Wythnos Miss Lewis a Mrs Lawrence yw Nahla.

Miss Lewis and Mrs Lawrence’s star of the week is Nahla for always completing tasks set and producing a fantastic video of the story of Jack & the Beanstalk.  

Ophelia was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Miss John 

Miss John’s star of the week is Clara and Miley for completing all tasks set this week to a high standard.  

Leon was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Miss Bell 

Miss Bell’s star of the week is Reuben for going above and beyond with his home learning, responding to feedback and attending all live lessons this week.  

Charlie was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Walker 

Seren yr Wythnos Mrs Walker yw Shaye.

Mrs Walker’s star of the week is Shaye for working hard on all his home learning and for producing a lovely presentation on Pompeii. Da iawn Shaye.  

Lily was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Miss O’Connor 

Miss O’Connor’s star of the week is Celyn for producing some fantastic art work and working hard on all home learning activities this week. Da iawn Celyn. 

Berfin was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Phillips 

Seren yr Wythnos Mrs Phillips yw Rhys Osborne am weithio'n galed trwy'r wytyhnos a chyflawni gwaith o safon uchel.
Mrs Phillips’ star of the week is Rhys for working hard all week to produce work to a high standard and for responding to feedback on his work. Da iawn ti! 

Ella was awarded the most Dojo points in her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Osborne 

Mrs Osborne’s star of the week is Noah for being enthusiastic in all live lessons and producing work of a high standard all week. Da iawn ti! 

Jake was awarded the most Dojo points in his class this week. Da iawn ti. 

Mrs Phillips

LRC 1 

Mrs Phillips’ star of the week is Daisy for doing all tasks set this week.  Thank you for the amazing videos of Daisy doing her work 

Rubi was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Mrs Guy LRC 2 

Mrs Guy’s star of the week is Luca for fantastic effort in completing all tasks set this week.  Arbennig Luca. 

Mia was awarded the most Dojo points in his/her class this week. Da iawn ti. 

Seren Yr Wythnos Dydd Gwener 16/10/20 Friday  smiley

 

  Mrs Williams
Vinnie                     Mr Williams
Imogen Mrs Hayward
Daizy Miss Lewis/ Mrs Lawrence
Xavier Mrs Phillips
Eli Miss John
Grace Miss Bell
Lily Mrs Walker
Ezmie Miss O'Connor
Ashton Mrs Phillips
Frankie Mrs Osborne
Mia Mrs Guy

Seren Yr Wythnos Dydd Gwener 25/09/20 Friday  smiley

 

Jake W Mrs Williams
Skyler Mr Williams
Willow Mrs Hayward
Alex Miss Lewis/ Mrs Lawrence
Lewis Mrs Phillips
Brooke Miss John
McKyla Miss Bell
  Mrs Walker
Harry Miss O'Connor
Marley Mrs Phillips
Javiah Mrs Osborne
Mia Mrs Guy

 

 

Top