Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Nursery / Y Feithrin

Welcome to Nursery

 

Croeso i’r ddosbarth Meithrin 2015/2016

                                          Tymor y Gwanwyn/Spring Term

 

Treuliwn amser yn dysgu synau’r wyddor, adeiladu geiriau CLLC a datblygu geirfa sy’n ymwneud a’r storiau - Y Tri Arth, Bili Broga, Y gwdihw a gysgodd trwy’r nos.

Dysgon nifer o rhigymau a chaneuon newydd hefyd – Pan aeth Penfelen i dŷ y tri arth, clap clap 1,2,3,,Pwy sydd allan yn y nos, pum broga boliog braf

Gweithion yn galed i ddysgu ein rhifau i fyny i 10 gan ddefnyddio numicon. Dysgon nifer o rhigymau rhif, ein siapiau 2D a Mawr, canolig a bach.

Dysgom am Gylch bywyd broga,anifeiliaid y dydd a nos. Golau a sain. Y Gwanwyn,Pasg a dydd Gwyl Dewi.

We spent time learning our letter sounds, building CVC words and developing Welsh vocabulary through the following stories, The Three Bears, Bili Broga and Owl stories.

We also learnt new rhymes and songs in Welsh such as When goldilocks went to the house of the bears, Five little speckled frogs.

We worked hard learning our numbers up to 10 in Welsh and used numicon to support this.  We learnt new number rhymes, our 2D shapes and big,middle size and small.

We learnt about the life cycle of a frog, Nocturnal animals,Light and Sound, Easter, SpringTime and St davids Day.

 

 

.

 

Tymor y Gwanwyn/Spring Term

Visits: Mwynhawyd ymweliad Ric a Do. The children enjoyed Ric a Do’s musical duo visit to enhance their Welsh culture.

 

Gwybodaeth pwysig i’w gofio/Important information to remember:

Ymarfer Corff/P.E:

 Plant rhan amser bore/Morning Part - Timers  -Dydd Mercher/Wednesday

 Plant rhan amser Prynhawn/Afternoon Part -Timers – Dydd Iau /Thursday P.M

Plant llawn amser/Full timers  - Dydd Iau / Thursday P.M

 

Language and Play (L.A.P):

Mae yna gyfle i blant 3 oed ac o dan i ddod i LAP ar fore ddydd Gwener am 9.00 – 10.00. Croeso i bawb i ddod ac ymuno mewn crefft, coginio a chanu a chwarae gyda phlant eraill.

All children 3 years and under are invited to attend LAP on a Friday morning  between 9.00 – 10.00. There will be craft, cooking and singing opportunities and playing with other children.

 

Thema tymor nesaf ydy/Next term’s theme is:

Ein filltir sgwâr/Our square mile.

Top