Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Film & Animation

Mae disgyblion Ysgol Glannau Gwaun wedi bod wrthi'n creu amrywiaeth o animeiddiadau. Joiwch!

Pupils at Ysgol Glannau Gwaun have been involved in creating a variety of animations which we hope you enjoy!

Barddoniaeth o Flip Flap Deinosoriad

Gan weithio mewn grwpiau, trefnodd y plant frawddegau am ddeinosoriad. Wedi'u greu gan ddifgyblion Blwyddyn 1&2 o Ysgol Glannau Gwaun.

Enwmation

Inspired by the descriptive qualities evident in Welsh place names, pupils from year 6 in Ysgol Glannau Gwaun wrote fictional short stories which they shared with the school. Selecting their favorites, pupils from years 1, 2 and 4 developed the stories into animation. This stop motion animation is part of the school project, 'Barddoniaeth yn y Tirlun.' We hope you enjoy!

Maths In Motion

Troi STEM mewn i STEAM! - Dyma gwaith Bl.6 sydd yn mynd ymlaen at Wyl 'Big Draw' 2016
Turning STEM into STEAM - Here's Yr.6's work that will go forward to 'Big Draw' festival 2016

Ysgol Glannau Gwaun Yr 6 Animation

Yr animeiddiad a greuwyd gan Bl.6 i ddathlu agoriad y Llwybr Antur
Animation created by Year 6 pupils to celebrate the arrival of the Trim Trail

Ysgol Glannau Gwaun Fishguard School Animation "Logo Motion"

Ar gyfer Gwyl Animeiddio Sea Dogs Abergwaun, creuodd disgyblion Bl.3&4 animeiddiad gyda help Lizzie Stonhold o Coastlines, i'w ddangos ar y sgrin fawr!
For the Fishguard Sea Dogs Animation Festival, Ysgol Glannau Gwaun created their own school animation with the help of the Coastlines lead artist to show on the big screen!

Bloomin Fishguard - A Coast Lines Community Project

Gyda help disgyblion Ysgol Glannau Gwaun, creuwyd animeiddiad gymunedol fer yn dangos twf yn ein tref arfordirol.
With help from the pupils at Ysgol Glannau Gwaun, a short community animation was created sequencing growth and its acceptance in our coastal town.

Top