Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Peiriant sgrech / Scream machine

Ein thema

Ein thema y tymor yma oedd Peiriant sgrech.

Our theme this term has been Scream machine.

 

Ar ddechrau'r flwyddyn fe penderfynodd y plant pa lwybrau dysgu yr hoffem dysgu dros y tymor o fewn y 6 maes dysgu. 

At the start of the year , they decided what they wanted to learn about in our theme within the six areas of learning.

 

Dewiswch eicon i weld beth rydym wedi bod yn dysgu.

Choose an icon below to see what we've been learning.

Edrychwch ar fap meddwl llais y plant ar beth oedden nhw eisiau dysgu-

Have a look at the children's mind maps showing what they want to learn in each area of learning-

 

 

 

Top