Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Roc a rôl y 60au

Ein thema

Ein thema y tymor yma yw Roc a rôl y 60au. 

Our theme this term is Rock and roll in the 60s.

 

Ar ddechrau'r flwyddyn fe penderfynodd y plant pa lwybrau dysgu yr hoffem dysgu dros y tymor o fewn y 6 maes dysgu. 

At the start of the year , they decided what they wanted to learn about in our theme within the six areas of learning.

 

Dewiswch eicon i weld beth rydym wedi bod yn dysgu.

Choose an icon below to see what we've been learning.

Edrychwch ar fap meddwl llais y plant ar beth oedden nhw eisiau dysgu-

Have a look at the children's mind maps showing what they want to learn in each area of learning-

 

 

 

Llais y disgyblion

Top