Menu

Ysgol Glannau Gwaun

O'n Gorau Daw Goleuni

Welcome / Croeso

Croeso i wefan Ysgol Glannau Gwaun. Lleolir yr ysgol yng nghanol tref Abergwaun, Sir Benfro. Ysgol Gymraeg ydym gyda ffrwd Saesneg, i 270 o blant, o'r Feithrin i Flwyddyn 6. Mae staff yr ysgol yn gweithio'n galed iawn i sicrhau fod pob plentyn yn derbyn y dechreuad gorau posib, eu bod nhw'n hapus ac yn mwynhau dod i'r ysgol bob dydd. 

O fewn y wefan cewch ddarganfod mwy am yr ysgol. Diolch am edrych.

 

Welcome to Ysgol Glannau Gwaun's website. Our school is situated in the middle of Fishguard, Pembrokeshire. We are a Welsh medium school with an English stream, with 270 pupils from Nursery to Year 6. Our staff work extremely hard to ensure that every child has the best possible start, that they are happy and that they enjoy coming to school every day.

Within the website you can find out more about us.Thank you for looking.

Top